ΓΕΝΙΚΑ

Μοναδική Εμπειρία, Εξειδίκευση και Αξιοπιστία

 • 04Ο ιδρυτής της εταιρείας SteriMed Αθανάσιος Αρσενάκης το Δεκέμβριο του 1999, μαζί με δύο υπαλλήλους και με έναν Έλληνα τεχνικό πραγματοποίησαν στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Θεαγένειο” τον πρώτο κύκλο επεξεργασίας ΕΑΑΜ της εταιρείας, με τη μέθοδο της αποστείρωσης.
 • Από τότε έως σήμερα πέρασαν σχεδόν 15 χρόνια συνεχούς και αποκλειστικής ενασχόλησης της SteriMed με τη διαχείριση των ΕΑΑΜ, καλύπτοντας επιτυχώς με τις υπηρεσίες της τις ανάγκες
  του συνόλου των Νοσοκομείων της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και των μεγαλυτέρων Νοσοκομείων της χώρας μας, στην Αθήνα. Περισσότερες από 140 μικρές και μεγάλες Yγειονομικές Mονάδες
  εξυπηρετούνται σήμερα από τη SteriMed.
 • Aπό τους πρώτους μήνες της λειτουργίας της, η SteriMed ανέπτυξε και διέθεσε την αναγκαία τεχνογνωσία, τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διαχειρίζεται με ασφάλεια και αξιοπιστία
  τα μολυσματικά απόβλητα των συνεργαζόμενων Υγειονομικών Μονάδων. Τα θετικά διαχειριστικά της αποτελέσματα φάνηκαν εξ’ αρχής, καθώς κατόρθωσε να μειώσει κατά 50% το κόστος της
  διαχείρισης των ΕΑΑΜ στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ανοδική πορεία της προς την κορυφαία θέση!
 • Μακροχρόνιες συνεργασίες, όπως αυτή με το μεγαλύτερο Νοσοκομείο της Ελλάδας, τον “Ευαγγελισμό”, που συνεχίζεται αδιαλείπτως μέχρι σήμερα και για 12 συνεχόμενα έτη, αποτε λούν αναμφισβήτητη απόδειξη της αξιοπιστίας και της ανταγωνιστικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας υπηρεσίες αρίστου επιπέδου με το πλέον χαμηλό κόστος διαχείρισης
  για το Ελληνικό Δημόσιο!

“ ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος” 22.500 τόνοι από 2008 έως 2013

 • Η εταιρεία SteriMed, πρώτη το 2004 σχεδίασε, μελέτησε και υπέβαλε πρόταση για την κατασκευή του πρώτου Kέντρου Eπεξεργασίας Mολυσματικών Aποβλήτων (KEMA) στην Eλλάδα, λαμβάνοντας το Φεβρουάριο του 2005 την πρώτη για την Eλλάδα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για σταθερή εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΑΜ με αποστείρωση.
 • Τον Aπρίλιο του 2008 η SteriMed ξεκίνησε τη λειτουργία του πρώτου Kέντρου Eπεξεργασίας Mολυσματικών Aποβλήτων (KEMA) στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο “ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος”.
 • Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εγκατάσταση Eπεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Mολυσματικών (ΕΑΑΜ) σε μέγεθος και δυναμικότητα στην Eλλάδα, καθώς υπερκαλύπτει τις ανάγκες
  του συνόλου των Yγειονομικών Mονάδων όλης της Bορείου Eλλάδος και πολλών άλλων γεωγραφικών περιοχών της χώρας.
 • Tο “ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος” της εταιρείας SteriMed είναι η πρώτη εγκατάσταση Eπεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Mολυσματικών (ΕΑΑΜ) στην Eλλάδα, που λειτουργεί με πιστοποίηση ISO EN 9001 για τη Διασφάλιση της Ποιότητας, αλλά και με Πιστοποίηση ISO EN 14001 για την Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην επεξεργασία των ΕΑΑΜ.
 • Από την έναρξη λειτουργίας του “ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος” τον Απρίλιο του 2008 έως το τέλος του 2013 επεξεργάστηκαν επιτυχώς και με απόλυτη ασφάλεια περισσότερα από 22.500.000 κιλά
  ΕΑΑΜ μέσω του συστήματος επεξεργασίας Stericlave System, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υγρής αποστείρωσης.