ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Κτίριο ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος , Γ’Φάση, Ο.Τ. 52Β, ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 1370, Σίνδος 570 22

τηλ.: 2310 798 998 fax: 2310 795 589 e-mail: info@sterimed.gr